Chúng tôi là ai

Chúng tôi là bất cứ ai, là chính bạn, hay bạn bè của bạn…

Chúng tôi là bất cứ ai, là chính bạn, hay bạn bè của bạn…
Một ngày nào đó, bỗng nhiên bạn cảm thấy muốn chia sẻ với người khác, muốn bày tỏ tình thương yêu vốn đang giấu kín trong lòng, khi đó, bạn chính là chúng tôi.

Cho đến nay, chúng tôi đơn giản là một nhóm, bạn bè, đồng nghiệp, người thân… là những người muốn chung tay làm một vài việc, vì ai đó, với tình thương và niềm vui san sẻ.

Chúng tôi nhận ra rằng, cùng nhau làm việc, mang tình thương cho người thì mình cũng nhận được nhiều lắm: niềm tin, sự bình yên và sức mạnh vượt lên những ngang trái cuộc đời.

Chúng tôi chính là bạn, với nụ cười và bàn tay ấm.

comments