Thành viên dự án

Thành viên dự án

Để duy trì dự án một cách bền vững, nhóm dự kiến tiếp tục mời các thành viên mới tham gia và chia sẻ ý tưởng với tất cả những ai quan tâm bằng việc xây dựng một trang WEB với chủ đề “Tranh thiếu nhi tại bệnh viện – bớt đau đớn, thêm nụ cười”.

Danh sách thành viên nhóm đang tiếp tục được mở rộng.

 

comments